free counter statisticsMạch chia nguồn cho máy bay mutilrotor - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (0) -
Board chia nguồn cho máy bay mutilrotor

Mạch chia nguồn cho máy bay mutilrotor

40.000 

Mô tả sản phẩm

Mạch chia nguồn cho máy bay mutilrotor: được sử dụng để chia nguồn cho ESC, mạch chia cho 8 ESC cùng một lúc, sử dụng co máy bay 4 cánh (quadcopter) hay 6 cánh (hexcopter), 8 cánh (octacopter) …

Board chia nguồn cho máy bay mutilrotor

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này