free counter statisticsBộ càng đáp máy bay (gỗ) - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (0) -
Càng đáp máy bay
Càng đáp máy bay

Bộ càng đáp máy bay (gỗ)

42.000 

Mô tả sản phẩm

Bộ càng đáp máy bay (gỗ): Gồm các chi tiết cần thiết để lắp gáp bộ đáp cho các loại máy bay mô hình cánh bằng như su22, su27 …
Có thể lắp servo điều khiển bánh lái.
https://i.imgur.com/5GJIq7i.jpg

https://i.imgur.com/8D1q1zh.jpg

https://i.imgur.com/6LgSDzy.jpg

https://i.imgur.com/QMb9dKK.jpg

https://i.imgur.com/ibkw1hr.jpg

Bộ càng đáp máy bay (gỗ)

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này