free counter statisticsGiắc cắm chữ T - giắc đực - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (1) - 18.000 
Xem giỏ hàng “Hộp đế pin 18650 loại 4 Pin nối tiếp” đã được thêm vào giỏ hàng.
Giắc ấm chữ T đực

Giắc cắm chữ T – giắc đực

2.000 

Mô tả sản phẩm

Giắc cắm chữ T – giắc đực: sử dụng để kết nối với nguồn hay pin có đầu giắc chữ T (cái).
https://i.imgur.com/RgTiEJ0.jpg

Giắc cắm chữ T – giắc đực

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này