free counter statisticsHorn lái - kẹp kéo link Servo - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (0) -
Horn lái - kẹp kéo link Servo

Horn lái – kẹp kéo link Servo

4.000 

Mô tả sản phẩm

Horn lái – kẹp kéo link Servo sử dụng trong mô hình máy bay cánh bằng, horn lái được kẹp vào đuôi lái hoặc cánh và kết nối với servo qua thép link.
https://i.imgur.com/FnRgtC2.jpg

https://i.imgur.com/0s6zGmL.jpg

Horn lái – kẹp kéo link Servo

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này