free counter statisticsKeo dán xốp, gỗ mỏng EVA, EPS, EPO, EPP,KT - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (1) - 12.000 
Xem giỏ hàng “Dây nối dài servo 30 cm” đã được thêm vào giỏ hàng.
Keo dán xốp, gỗ mỏng EVA, EPS, EPO, EPP,KT

Keo dán xốp, gỗ mỏng EVA, EPS, EPO, EPP,KT

29.000 

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Keo dán xốp, gỗ mỏng EVA, EPS, EPO, EPP,KT

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này