free counter statisticsThép link máy bay cánh bằng 19 cm - CShop.vn - Điện tử sáng tạo & Mô hình RC
Xem giỏ hàngGiỏ hàng (0) -
Thép link máy bay cánh bằng 19 cm

Thép link máy bay cánh bằng 19 cm

4.000 

Mô tả sản phẩm

Thép link máy bay cánh bằng sử dụng trong mô hình máy bay cánh bằng, thép link giúp horn lái và servo kết nối với nhau, nó như thanh truyền lực từ servo đến bán lái.

chiều dài: 19 cm
đường kính thép: 1.2 mm

Thép link máy bay cánh bằng 19 cm
https://i.imgur.com/1NhjrzW.jpg

https://i.imgur.com/xbKphns.jpg

Thép link máy bay cánh bằng

Share on FacebookShare on Google+
Hãy giúp tôi chia sẽ bài viết này